TJÄNSTER INOM PR

Peter Karaszi och Caprivi PR erbjuder ett brett sortiment av PR-tjänster med fokus på medierelationer, publicitet och finansiell kommunikation. Spetskompetensen ligger inom aktiva och resultatorienterade medierelationer för mindre och medelstora företag, till arvoden som ligger under branschsnittet. Ledord i verksamheten är kreativitet, kvalitet, snabbhet, enkelhet, resultat, kostnadseffektivitet, pålitlighet och ansvar.

 

Peter Karaszi är väl förtrogen med internationell PR och hanterar gärna uppdrag för företag som har ett internationellt fokus. Förutom PR och mediekontakter erbjuder Peter Karaszi även högkvalitativ textproduktion.

 

Medierelationer:

Kärnan i PR-arbetet är medierelationer. De ska vara kreativa, högkvalitativa och resultatorienterade och syfta till att erhålla god publicitet och ska i slutändan leda till affärsnytta för kunden – vare sig det är sälj, vinst, rekrytering, kapitalanskaffning, varumärkesbyggande eller något annat.

 

Exempel på vad Peter Karaszi kan hjälpa till med inom medierelationer:

 

-          Allmän rådgivning och kriskommunikation

-          Upprättande av en kommunikationsplan inkl strategi, mål, budskap och konkreta aktiviteter

-          Diverse basdokument såsom pressmeddelandemallar, sändlistor m m

-          Pressmeddelanden på både svenska och engelska

-          Kreativ generering av publicitetsidéer, genomförande av aktiviteter, samt omvärldsbevakning

-          Debattartiklar och insändare – idé, textförfattande och publicering

-          Direkta kontakter med journalister i form av t ex tipsmejl eller telefonsamtal

-          Hjälp med att etablera kundens representanter såsom föredragshållare

-          Extern kommunikation i samband med produkt- och tjänstelanseringar

 

Textproduktion:

Peter Karaszi är f d journalist och författare och en god skribent. Han är behjälplig med allehanda textproduktion och –kontroll. Det kan handla om t ex:

 

-          Produktion av text till hemsidans pressdel, samt skapa en struktur för densamma

-          Produktion av PR-dokument såsom kommunikationsplan, pressmeddelanden, debattartiklar, VD-brev, företagspresentationer m m.

-          Produktion och/eller kvalitetssäkring av företagsinterna dokument såsom affärsplan, kundcase, presentationer m m.

 

Samtliga texter och dokument kan förutom på svenska även produceras på mycket god engelska.   

 

Finansiell kommunikation:

Peter Karaszi har en bakgrund som civilekonom och är f d ekonomireporter på bl a Dagens Nyheter och Finanstidningen. Han har lång erfarenhet av arbete med finansiell kommunikation och börsnoteringar. Exempel på aktiviteter kan vara kommunikation inför, under eller efter en börsnotering, men också kommunikation till finansiella aktörer i syfte att anskaffa kapital eller underlätta ett uppköp eller annan typ av exit.

 

För större uppdrag eller uppdrag som kräver specialistkompetenser utöver de ovan nämnda, och/eller medieträningar, samarbetar Peter Karaszi med Prime PR. Prime-gruppen är ett av Nordens ledande – och högst rankade – marknadsföringsföretag samt Sveriges tredje största PR-byrå. Peter Karaszi är seniorkonsult inom Prime sedan 2001.