STORA PR-BOKEN

Lär dig allt om PR med "Stora PR-boken"!

 

”Stora PR-boken” är en praktisk och heltäckande handbok om PR och kommunikation. Lär dig…

 

… hur du använder PR som stöd i produktlanseringar
… hur du planerar, genomför och utvärderar ditt PR-arbete
… hur du skaffar publicitet som stöd för marknadsföring och sälj
… hur du hanterar kriser och samhällskontakter
… hur du gör PR utomlands
… hur du utövar informationsarbete i offentlig sektor
… finansiell kommunikation
… hur du integrerar PR i marknadsmixen, och PR och reklam
… hur du förbättrar företagets interna kommunikation
… allt om mediekontakter: nyhetskriterier, verktyg, intervjuer m m
… nya områden som digital PR och person-PR
… vikten av visuell kommunikation
… hur du anordnar lyckade föredrag och evenemang
… hur du arbetar med sponsring
… och mycket mer!

"Stora PR-boken" är skriven av Peter Karaszi, PR-konsult, författare av bl a “Använd Media” och f d ekonomireporter, tillsammans med flera av landets PR-experter inom sina respektive områden.

   Boken passar alla typer av företag och organisationer, i alla branscher och i alla storlekar. Den riktar sig till alla som arbetar med kommunikation, t ex informatörer, marknadsförare och företagsledare på alla nivåer, och är utmärkt som kurslitteratur i utbildningar, medieträningar o dyl. 

 

INNEHÅLL:

 

Förord

Vad är PR?

DEL 1, OLIKA PR-SITUATIONER

1. Varför är det bra att informera?

2. PR som stöd i produkt- och tjänstelanseringar
2.1. Framgångsfaktorer
2.2. Goda praktiska råd

3. Krishantering
3.1. Förberedelser
3.2. Handgrepp när krisen är framme
3.3. Så vässar du din krisberedskap

4. Samhällskontakter och opinionsbildning
4.1. PR och juridik
4.2. Så går det till i praktiken
4.3. Genomförande
4.4. Allmänna råd och tips

5. Informationsarbete i offentlig verksamhet

6. Finansiell kommunikation och börsregler
6.1. Finansiell kommunikation
6.2. Börsregler

7. Så gör man PR utomlands
7.1. PR i utlandet
7.2. Hur skapar man PR utomlands?

DEL 2, PR SOM MARKNADSKOMMUNIKATION

8. Varför PR i marknadsmixen?

9. PR i olika marknadssituationer

10. PR och reklam

11. Slutsatser

DEL 3, SÅ ARBETAR MAN MED PR

12. Planera ditt PR-arbete
12.1. Varför planera PR-arbetet?
12.2. Förberedelser
12.3. PR-planen – ett levande dokument

13. Genomförandet

14. Hur räknar man hem PR? Utvärdering och efterarbete
14.1. Annonsmetoden
14.2. Kvalitetsmätning av publicitet
14.3. Målgruppsundersökningar
14.4. Interna mätningar
14.5. Efterarbete

15. Kunskaps-PR
15.1. Varifrån kan vi hämta kunskap?
15.2. Hur förmedlar vi vår kunskap?

16. Att bygga en pressfunktion
16.1. Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter
16.2. Talesmannarollen

17. PR i ett nytt medielandskap
17.1. Överfokusering på tryckta medier
17.2. Fem trender i ett nytt medielandskap

18. PR-konsulter och den egna informationsfunktionen

DEL 4, INTERN KOMMUNIKATION

19. Varför kommunicera internt?

20. Skriftlig kommunikation

21. Digital kommunikation

22. Personlig kommunikation

23. Chefens roll

DEL 5, PR-OMRÅDEN OCH VERKTYG

24. Mediekontakter
24.1. Nyhetskriterier
24.2. Verktyg för mediekontakter
24.2.1. Pressmeddelanden
24.2.2. Direkta kontakter
24.2.3. Insända artiklar/debattartiklar
24.2.4. Lyckade lösningar/tester
24.2.5. Pressträffar m m
24.3. Intervjusituationer
24.3.1. Tryckta medier
24.3.2. Eftermedier (radio och tv)
24.3.3. Retorik
24.3.4. Rättigheter i en intervjusituation
24.4. Om det ändå blir fel

25. Digital PR
25.1. Hitta dina målgrupper på nätet
25.2. Se över din digitala situation
25.3. Spridning på nätet
25.4. ”Communities”, virtuella mötesplatser
25.5. Pressrum på nätet
25.6. Mobila kommunikationstjänster

26. Visuell kommunikation

27. Sponsring
27.1. Vad är sponsring?
27.2. Strategier för sponsring
27.3. Så skriver man ett sponsringsavtal
27.4. Genomförande och utvärdering

28. Föredrag och andra talartillfällen

29. Evenemang
29.1. Vad är ett evenemang?
29.2. Hur anordnar man evenemang?

30. Person-PR

Ordlista